Testimonials – Hanna Heiskanen

Miten päädyin IT-alalle:

Päädyin IT-alalle täysin sattumalta. Valmistuttuani kauppiksesta (kauppaoppilaitos vai kauppis?) ja tehtyäni töitä vajaan vuoden kaupallisella alalla huomasin ettei minulle riitä se, että työstä oppii kaiken mahdollisen 3 kuukaudessa. Aloin etsiä yhteishakuoppaasta uutta ammattia ilman tarkkaa mielikuvaa siitä mitä haluaisin tehdä. Laitoin siis silmät kiinni, avasin oppaan sattumanvaraisesta kohdasta ja painoin sormen johonkin kohtaan sivulla. Kohdalle osui ohjelmistotekniikka ja ajattelin että miksei, kuinka vaikeaa se muka voi olla. Olen sittemmin huomannut alan sopivan minulle, sillä tekniikan kehittyessä jatkuvasti löytyy aina uutta opittavaa.

Tyypillinen työpäivä:

7:30 Työpaikalle tulo
7:30-8:00 Tuotantoympäristöjen tarkistus yön jäljiltä. Tarkistetaan, että yön aikana pyörivät automaattiset prosessit ja päivitykset ovat kulkeneet ongelmitta eikä järjestelmässä ole mitään akuutteja ongelmia.
8:00-11:30 Aloitetaan päivän koodaukset. Koska iltapäivällä on review tavoitteena on viimeistellä loput valmistuviksi sovituista ominaisuuksista. Työn lomassa vastaillaan mahdollisiin maileihin, tarkkaillaan toisella silmällä tuotantoympäristöjen lokeja ongelmien varalta ja jutustellaan työkavereiden kanssa irkissä.
11:30-11:45 Päivittäinen statuspalaveri tiimin kanssa
11:45-12:15 Ruokailu
12:15-13:00 Kootaan tiimin kanssa valmistuneista ominaisuuksista testiympäristöön uusi versio odottamaan julkaisua (release candidate) ja testataan niiden toimivuutta.
13:00-14:00 Review-palaveri Käydään tiimin ja business-osaston kanssa läpi valmistuneet ominaisuudet ja kootaan yhdessä lista mahdollisista kohdista, joita halutaan vielä viilata.
14:00-15:30 Viilauksien tekoa ja niiden siirtoa testiympäristöön, lokien tarkkailua, työkavereiden kanssa jutustelua irkissä
15:30 Kotiin

Mitä software engineer tekee?

Software engineer (usein myös software developer tai software designer, suomeksi ohjelmistosuunnittelija) suunnittelee ja toteuttaa tietokoneohjelmia koodaamalla. Yleisesti Software engineer osaa useita ohjelmointikieliä ja -tekniikoita, mutta erikoistuu niistä muutamaan kerrallaan. Pienemmissä yrityksissä hän saattaa suunnitella ja toteuttaa ohjelman arkkitehtuuriasteelta aina käyttöliittymään asti sekä hoitaa ohjelmien asennuksia ja valvoa tuotantoympäristöjä. Suuremmissa yrityksissä Software engineer toimii yleensä tiimissä systeemiarkkitehtien, käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja järjestelmävalvojien kanssa keskittyen ohjelmien toteuttamiseen. Työ on lähes aina tiimityötä ja varsin usein tiimin kokoonpano on hyvinkin kansainvälinen. Alan peruskielenä toimii englanti, jolla pärjää hyvin. Työ vaatii loogista ajattelua, nopeaa oppimiskykyä sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.